Stichting Dierenopvangcentrum Groningen 2021-2022

docg-logo.png Dierenopvangcentrum Groningen is een opvang voor in het wild levende dieren alsmede allerlei andere dieren, met uitzondering van honden en katten. Dit wordt immers door de dierenbescherming geregeld.

De stichting zet zich in voor het opvangen van gewonde en zieke dieren, en jonge dieren door deze groot te brengen of beter te maken en daarna weer uit te zetten in de natuur. Zij vangen deze dieren op om de soorten te beschermen en de natuur te helpen. De meeste dieren raken gewond door toedoen van de mens (aanrijding etc). Zij geven invulling aan het begrip zorgplicht uit de Wet natuurbescherming.

De opvang bevindt zich in Groningen, maar de dieren komen uit de provincie Groningen, Drenthe en Friesland.
De dieren verblijven tijdelijk in het opvangcentrum totdat ze voldoende zijn hersteld. Zij proberen de meeste dieren op plek van herkomst weer uit te zetten indien mogelijk en indien nodig wordt er een dierenarts bij de behandeling betrokken.

Voorzieningen
Zij hebben diverse voorzieningen in hun opvangcentrum, deze zijn allemaal up to date.

  • Quarantaine ruimte ( eerste opvang gewonde en zieke dieren voorzien van diverse kooien met en zonder verwarming) hier voeren zij diverse behandelingen uit en kunnen de dieren tot rust komen.
  • Binnenvijver voorzien van diverse kooien met en zonder verwarming en een klein zwembad voor sneller herstel van de watervogels.
  • Diverse stallen, voor het revalideren van de dieren.
  • Diverse buiten volières voor het verder verwilderen van dieren, hierna worden ze uitgezet.
  • Grote roofvogelvlucht ook voor het herstel van dieren waarna deze kunnen worden uitgezet.
  • Ontvangstruime hierin ontvangen zij de mensen die gewonde of zieke dieren brengen. Zij laten de bezoekers niet verder het dierenopvangcentrum betreden om zo de rust van de dieren zo min mogelijk te verstoren.
  • Ook hebben ze een sluisje deze is 24 uur per dag geopend hier kunnen mensen dag en nacht gewonde en zieke dieren in kwijt, zij controleren deze om het kwartier.

Verder staan zij in nauw contact met Diergeneeskundigcentrum Groningen aan de Paterswoldseweg. Voor dieren die zij niet zelf kunnen behandelen, schakelen zij altijd de hulp van een dierenarts in. Voor meer informatie zie: http://dierenopvangcentrum-groningen.nl

Onze ervaring:
crowbunny-valkje.jpgWij kwamen voor het eerst met hen in contact toen wij een valkje vonden die midden op de weg zat van een drukke weg in Groningen. Wij hebben het valkje toen van de weg gehaald en naar het Dierenopvangcentrum gebracht. Een aantal weken later kon hij weer vliegen en is hij door het Dierenopvangcentrum uitgezet. Dierenopvangcentrum Groningen is een klein goed doel dat gerund wordt door vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten voor deze dieren. Een klein goed doel als deze zal de donaties goed kunnen gebruiken. 


Wij hebben een totaal van 250 euro kunnen overmaken naar stichting Dierenopvangcentrum Groningen aan het einde van deze donatie periode.