Versie 2023.1

Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van jouw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen je graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er een overeenkomst tussen ons en jij als klant tot stand gekomen. Maar voordat jij akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij je vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Indien je vragen hebt over onze voorwaarden, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Gegevens CrowBunny:

Tenaamstelling: CrowBunny (handelsnaam van ChieLinda v.o.f.)
Straatnaam: Grasdijkweg
Huisnummer: 9
Postcode: 9798TC
Plaats: Garmerwolde
Land: Nederland
KvK nr.: 78089522
BTW nr.: NL861260636B01
IBAN nr.: NL86 RBRB 0200 4342 41

 

 

Artikel 1 - Webshop

1.1.  De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Hierboven kun je ons KVK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt je daar ook onze contactgegevens.

1.2.  Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van jouw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.  Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden anders dan de systemen om onze webshop te kunnen laten functioneren, voor details over de partijen waarmee wij samenwerken kun je vinden op onze privacy policy pagina: https://www.CrowBunny.nl/nl/content/2-privacy-policy. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stem je ermee in dat wij de benodigde gegevens met deze partijen mogen delen. Indien wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan je vragen.

1.4.  Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan je te vragen betreffende cookies. Je leest hier meer over in onze Cookie Policy: https://www.CrowBunny.nl/nl/content/2-privacy-policy#cookies

1.5.  Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6.  Wij streven ernaar om jouw te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer je twijfels heeft over de aankoop van een product, staan wij je graag te woord. Je kan contact opnemen via onze contactpagina op de website www.CrowBunny.nl.

1.7.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons (de ondernemer) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en jouw (de consument).

1.8.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument digitaal beschikbaar gesteld en dient de koper deze accorderen alvorens over te gaan tot bestelling.

1.9   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

1.10           Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod op elk moment te wijzigen en aan te passen.

1.11           Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

-          Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

-          Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

-          Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

-          de prijs inclusief belastingen;

-          de eventuele kosten van verzending;

-          de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-          het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-          de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

-          de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

-          of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

-          de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

-          de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

-          de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

-          de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

2         Artikel 2 - Bedenktijd en herroepingsrecht

2.1    Je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Binnen deze 14 dagen dien je contact op te nemen via onze contactpagina: https://www.CrowBunny.nl/nl/contact-opnemen. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder.

2.2   Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht en je wilt je pakket retourneren, zal het product met alle geleverde toebehoren, ongedragen, ongewassen en schoon en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Als je een artikel retour wilt sturen, kun je dit via ons contact formulier aanvragen, je vindt dit formulier op de volgende pagina: https://www.CrowBunny.nl/nl/contact-opnemen

2.3   Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking. Ongedragen en ongewassen te zijn en voorzien zijn van origineel aangehechte labels. Stickers dienen niet los van de folie te zijn gehaald en in originele staat verkeren.

2.4   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.5   Producten die gedragen, gewassen, niet netjes behandeld zijn, beschadigd zijn en/of geen aangehecht prijskaartje hebben kunnen wij niet terugnemen.

2.6   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument

2.7   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen .Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds in goede orde (zoals beschreven in 2.4) terug ontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

2.8   De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals hieronder omschreven. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- die snel kunnen bederven of verouderen;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

- voor hygiënische producten.

- Retourneren van speciale bestellingen, die speciaal voor u geproduceerd zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

 

 

3         Artikel 3 - De overeenkomst

3.1   De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL , Bancontact of Creditcard.

3.2   De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3   Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.4   Jij bent als klant verplicht jouw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien je niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvang je van ons een herinnering. Heb je na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht je na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.5   De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.6    Nadat je tot aankoop bent over gegaan, ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging per email van je aankoop. Daarin staat het product dat je hebt gekocht, wat het jouw kost en waar je met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.7   Wij zijn aan je verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan je te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij jou daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijg je van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug.

3.8   Heb je echter een pre-order gedaan of een alternatieve bestelling gedaan waar een, met jou gecommuniceerde, langere levertijd op zit, dan gaan de 30 dagen in vanaf de vooraf genoemde datum.

3.9   Indien een bepaald product onverhoopt niet meer leverbaar is, zal de ondernemer het bedrag voor het niet geleverde item terugstorten naar de klant of in overleg met de klant een vervangend item aanbieden.

 

 

4         Artikel 4 - De prijs

4.1   De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer je het product hebt toegevoegd aan jouw winkelwagen.

4.2   Wanneer je ons machtigt om automatisch een bedrag van jouw rekeningnummer af te schrijven, ben je verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3   De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens jouw aankoop (mits 4.5 van toepassing). Je betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan je bevestigd wordt, indien je elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4   Wanneer je een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, kom je achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

4.5   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

5         Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1    Klachten over de levering dienen in eerste instantie via het contactformulier op de contactpagina (of telefonisch) aan ons gemeld te worden. Wij staan je graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2   Indien je niet tevreden bent over het geleverde product kun je klachten melden via de middelen zoals genoemd op onze contactpagina. Beschrijf jouw klacht zo specifiek mogelijk. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf of samen met jouw oplossen.

5.3   Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

5.4   Je hebt recht op wettelijke garantie: recht op goed product. De wettelijke garantie betekent dat je altijd recht hebt dat wij een goed product leveren. Als een product bij ontvangst niet deugt, heb jij recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van je geld. Wij vragen[MW4]  je om deze reden het product na ontvangst goed te inspecteren en indien gewenst te retourneren binnen de periode en volgens de voorwaarden zoals genoemd bij punt 2.4.

 

 

6         Artikel 6: Buitenlandse transacties en koopverdragen.

6.1   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

6.2   Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

6.3   De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor je zichtbaar wanneer je tot de aankoop van het product overgaat.

 

 

7         Artikel 7: Auteursrecht

7.1   Alle afbeeldingen en producten op deze site zijn ontworpen door of voor CrowBunny en behoren auteursrechtelijk toe aan CrowBunny. Dit betekent dat je zonder onze toestemming onze afbeeldingen niet mag gebruiken. De Nederlandse wetgeving geeft ons als CrowBunny:

- het recht om ons werk openbaar te maken 

- het recht om ons werk te verveelvoudigen/kopiëren.

- persoonlijkheidsrechten